همسان سازی رطوبت فینگر جوینت

همسان سازی رطوبت

همسان سازی رطوبت ، مشکل بسیاری از مصرف کنندگان فینگر جوینت می‌باشد ولی آن را نمی‌دانند. مصرف کننده گرامی حتما باید این نکته را درباره چوب بداند، که چوب در ... ادامه مطلب
تخته های خام چوب با جرم حجمی مناسب، مناسب برای تئلید ورق های فینگر جوینت

جرم حجمی “دانسیته چوب”

تعریف جرم حجمی یا دانسیته: به مقدار وزن که در یک واحد مشخص از حجم قرار می‌گیرد، جرم حجمی یا دانسیته چوب می‌گویند. مثلا در یک متر مکعب حجم، می‌توان ... ادامه مطلب