کف پله چوب فینگر جوینت، بهترین انتخاب برای منزل و محیط کار شما؛

به دلیل زیبایی خاص و خاصیت‌های طبیعی چوب، استفاده از ورق چوب از قدیم در پله‌ها نقش اساسی داشته است. جذب ضربه و نداشتن مواد شیمیایی‌، باعث این شده که در خانه‌های مدرن و دارای کودک از پله‌های چوبی استفاده شود. از دلایل محبوبیت کف پله چوب در بین طراحان، میتوان به انرژی مثبت و زیبایی آن اشاره کرد.

کف پله چوب اجرا شده توسط ورق فینگر جوینت

ضد ضربه بودن و عمر دائمی کف پله چوب:

حتما دیده‌اید در مواردی کودکان یا حتی بزرگسالان از روی پله ها به زمین می‌افتند؛ در مکان‌هایی که کف پله چوبی استفاده شده باشد، اولا به دلیل این که اصلا لیز نمی‌باشند، موارد به زمین خوردن به حد اقل میرسد. همچنین اگر هم این امر به وقوع بپیوندد، حالت جذب ضربه کف پله چوب، آسیب کمتری به شخص وارد میکند.

دائمی بودن کف پله‌ها:

حتی با گذشت سال‌ها از عمر کف پله‌‌های چوبی، شما می‌توانید رنگ را تجدید و ظاهر پله‌های خود را مثل روز اول در آوردید.

پروژه اجرا شده کف پله چوب برای یکی از مشتریان
پروژه اجرا شده کف پله چوب برای یکی از مشتریان

انواع کف پله‌های چوب:

اصولا کف پله‌ها به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرند.

یک تکه با پیشانی (پله‌های هول محور چوبی):

مورد استفاده آنها؛ برای پله‌های به هم پیوسته میباشد که با گذاشتن پیشانی کل نمای پله چوب دیده شود. پله‌های حول محور دارای یک ستون فلزی می‌باشند؛ از کف تا پایان طبقات نصب میشوند که با زیر سازی فلزی، به صورت ذوزنقه میتوان کف پله‌های چوبی را با استفاده از فیکس پوینت‌ها و پیچ، به فلز اتصال داد.

پله چوبی باکسی (پله‌های معلق):

دارای زیر سازی فلزی بوده و با ساختن باکس چوبی کل اسکلت را کاور می‌نماید. دارای زیر سازی فلزی بوده و با ساختن باکس چوبی کل اسکلت را کاور مینماید. از کف طبقه اول تا سقف آن در داخل دیوار، تیر آهن با بتن نصب میشود که آهن به صورت پله ‌های اسکلتی، از تیر آهن بیرون می‌آید و به وسیله چوب به ورق چوبی که به صوررت باکس ساخته شده است کاور می‌شود.

نمونه کف پله چوب اجرا شده با استفاده از فلز
نمونه کف پله چوب اجرا شده با استفاده از فلز
نمونه کف پله چوب اجرا شده با استفاده از فلز